Onze privacy policy bij sollicitaties

Wat gebeurt er met je sollicitatie inzending?

 

Patisserie Stefan verzamelt en verwerkt alle persoonlijke gegevens die vrijwillig door u of namens u worden verstrekt via de jobsite van Patisserie Stefan BV www.werkenbijstefan.be. Deze persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: naam, (e-mail)adres, arbeidsverleden en salarisgeschiedenis, referentiepersonen. Deze persoonlijke gegevens worden in algemene zin door Patisserie Stefan gebruikt om talentmanagementactiviteiten te kunnen uitvoeren en om vacatures aan te bieden. U kunt ervoor kiezen uw persoonlijke gegevens te laten gebruiken voor een beoordeling van de kwalificaties voor een bepaalde vacature, en voor eventuele toekomstige vacatures.
Uw persoonlijke gegevens mogen alleen voor deze doeleinden worden bekendgemaakt aan daartoe bevoegde personen.

Als u bij Patisserie Stefan een baan krijgt aangeboden, worden uw persoonlijke gegevens in uw personeelsdossier worden toegevoegd en bewaard door de personeelsdienst.

Als u vragen of klachten hebt, aarzelt u dan niet via e-mail contact met ons op te nemen: personeel@stefan.be.